New User Registration / Yeni Kullanıcı Kaydı
Step 1: Please Enter User Information / Basamak 1: Lütfen Kullanıcı Bilgilerini Girin
Email Address:
Note: Your email address will be used as your username
Eposta Adresi:
Not: Eposta adresiniz kullanıcı adınız olacaktır
Password:
Şifre:
Confirm Password:
Şifre Tekrar:
First Name:
İsim:
Last Name:
Soyisim:
Institution:
Kurum:
Institution Type:
Kurum Tipi:
Country of Residence:
Yaşadığınız Ülke:
Phone Number:
Telefon Numarası:
Step 2: Description of Study / Basamak 2: Çalışmanın Açıklaması
Please provide information on your study / Lütfen çalışmanız hakkında bilgi verin
Title of Proposed Study: / Önerilen Çalışmanın Başlığı:
Requested Data Sets: / Talep Edilen Veri Setleri:
Brief Description of this Study:
Please provide a brief description of how you plan to use the TDHS data. This is required to obtain authorization. (Max: 2500 characters)
Çalışmanın Kısa Açıklaması:
Lütfen TNSA verilerini nasıl kullanacağınızı kısaca açıklayın. Yetki için bu gereklidir. (En fazla 2500 harf)
Verification Code:
Doğrulama Kodu: